Tags archives: pożądanie

  • Wierny: Ojcze, proszę nam powiedzieć kilka słów o pożądaniu. Starzec: O pożądaniu? Pożądanie pochodzi od demonów... Wierny: Wszystkie rodzaje pożądania? Starzec: Wszystkie ... za wyjątkiem duchowego pożądania, które jest dobre. Cała reszta to pożądania cielesne. Pochodzą one od demonów i pr... [read more]