Tags archives: Kanony apostolskie

  • Jeśli którykolwiek biskup lub prezbiter chrzci niezgodnie z ustanowieniem Pana: w imię Ojca, i Syna, i Świętego Ducha, lecz w imię trzech wiecznych, albo w imię trzech synów, albo trzech pocieszycieli, niech będzie pozbawiony godności. Zob.: Ap. 46, 47, 50, 68; II. 7; Trul. 78, 84, 95, 96; Neocez. ... [read more]
  • Biskup lub prezbiter, jeśli ochrzci ochrzczonego chrztem prawym, lub jeśli skalanemu chrztem niewiernych chrztu odmówi, niech będzie pozbawiony godności, jako naśmiewający się z krzyża i śmierci Pana, a nie odróżniający kapłanów od pseudokapłanów. Zob.: Ap. 46, 49, 50; I. 8, 19; II. 7; Trul. 84, 95... [read more]
  • Nakazujemy, aby został pozbawiony godności biskup lub prezbiter, który uzna chrzest heretyków lub przyjmie od nich ofiarę. „Co za ugoda Chrystusa z Belialem? Albo co za udział wiernego z niewiernym?” (2 Kor. 6:15) Zob.: Ap. 47, 68; I. 19; II. 7; Trul. 95; Laodyc. &, 8; Baz. W. 1, 47
  • Biskup, prezbiter lub diakon, któryby z heretykami jedynie wspólnie się modlił, niech będzie pozbawiony urzędu. Jeśli zaś zezwoli im na wykonywanie jakichkolwiek czynności duchowych, niech będzie pozbawiony godności. Zob.: Ap. 10, 11, 46, 64; II. 2, 4; Laodyc. 6, 9, 32, 33, 34, 37; Tym. Aleks. 9.... [read more]
  • Jeśli którykolwiek biskup lub prezbiter, wbrew ustaleniu Pana, złoży na ołtarzu w ofierze jakiekolwiek inne dary jak miód lub mleko, albo, zamiast wina, przygotowany na swój sposób inny napój, lub ptactwo, lub jakąkolwiek zwierzynę, lub, wbrew ustaleniu, poza przynoszonymi w określonym czasie pierwo... [read more]