Tags archives: Chrzest św.

  • Jeśli którykolwiek biskup lub prezbiter chrzci niezgodnie z ustanowieniem Pana: w imię Ojca, i Syna, i Świętego Ducha, lecz w imię trzech wiecznych, albo w imię trzech synów, albo trzech pocieszycieli, niech będzie pozbawiony godności. Zob.: Ap. 46, 47, 50, 68; II. 7; Trul. 78, 84, 95, 96; Neocez. ... [read more]
  • Biskup lub prezbiter, jeśli ochrzci ochrzczonego chrztem prawym, lub jeśli skalanemu chrztem niewiernych chrztu odmówi, niech będzie pozbawiony godności, jako naśmiewający się z krzyża i śmierci Pana, a nie odróżniający kapłanów od pseudokapłanów. Zob.: Ap. 46, 49, 50; I. 8, 19; II. 7; Trul. 84, 95... [read more]