Άγιοι Ηλίας, Πρόβος και Άρης

1

Άγιος Ηλίας (πρώτη σειρά, κέντρο), Άγιος Πρόβος (πρώτη σειρά,δεύτερος από αριστερά), Άγιος Άρης (δεύτερη σειρά, πρώτος από αριστερά)

Eις τον Hλίαν και Πρόβον.

Ἀθλήσεως τμηθέντα τῷ ξίφει κάραν,

Ζηλοῖ ταχὺ Πρόβος σε, Μάρτυς Ἠλία.

Eις τον Άρην.

Ἄρης ὑπῆρξας πρὸς τὸ πῦρ ὄντως Ἄρες,

Ἄρης νοητός, ὅπλα πίστεως φέρων.

Βιογραφία

Οι Άγιοι Ηλίας, Πρόβος (ή Πρόμος) και Άρης κατάγονταν από την Αίγυπτο και εμπνεόμενοι από τη θερμή τους πίστη, πήγαιναν σε διάφορες πόλεις και υπηρετούσαν τους διωκόμενους χριστιανούς.

Στην Ασκαλώνα συνελήφθησαν, επέμεναν στην ομολογία του Ιησού Χριστού και καταδικάστηκαν σε θάνατο από τον κριτή Φιρμιλιανό. Και ο μεν Ηλίας και Πρόβος αποκεφαλίστηκαν, ο δε Άρης παρέδωσε την αγία του ψυχή μέσα στις φλόγες.

 

Leave a reply

Your email address will not be published.