ΓΝΩΜΗ Αγίας Συνόδου της Βουλγαρίας για το Συμβούλιο στην Κρήτη (2016) και το κείμενο «Οι σχέσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας με την υπόλοιπη Χριστιανοσύνη”

1

ΓΝΩΜΗ Αγίας Συνόδου της Βουλγαρίας για το Συμβούλιο στην Κρήτη (2016) και το κείμενο «Οι σχέσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας με την υπόλοιπη Χριστιανοσύνη

29 του Νοέμβρη, 2016 15:00 , βουλγαρική Πατριαρχείο

Η Αγία Σύνοδος στη συνεδρίασή του στις 15. 11. 2016 Rev. № 22 – με πλήρη σύνθεση εξέτασε το κείμενο «Οι σχέσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας με την υπόλοιπη Χριστιανοσύνη”, που υιοθετήθηκε είναι συνθήκες Τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους. Δίκαιη στο νησί. Κρήτη, Ελλάδα, και εξέδωσε την ακόλουθη ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ :

Κατά τη συνεδρίασή του στις 06/01/2016, αρχιερέα. № 12, Αγία Σύνοδος σε πλήρη ισχύ αποφάσισε να προτείνει την αναβολή του Συμβουλίου Αγίας και Μεγάλης της Ορθόδοξης Εκκλησίας ως προετοιμασία για την εφαρμογή της να συνεχίσει. Διαφορετικά Αγίου Συνόδου, δήλωσε BOC-BP δεν θα συμμετέχουν σε αυτό.

Στη συνέχεια, ήρθε παρόμοιες προτάσεις και η Ιερά Σύνοδος της άλλες τοπικές ορθόδοξες εκκλησίες – οι συμμετέχοντες στην οργάνωση του Συμβουλίου Αγίας και Μεγάλης της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Οι διοργανωτές της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Κρήτης δεν αφορά τις εν λόγω προτάσεις. Στη συνέχεια, για να opt της εν λόγω τέσσερις αυτοκέφαλες τοπικές Εκκλησίες (κατά χρονολογική σειρά): Βουλγαρικής Ορθόδοξης Εκκλησίας (απόφαση της 1ης Ιουνίου του τρέχοντος έτους), Πατριαρχείο Αντιοχείας (απόφαση της 6ης Ιουνίου του τρέχοντος έτους) Ορθόδοξη Εκκλησία της Γεωργίας (απόφαση της 10ης Ιουνίου του τρέχοντος έτους), η Ρωσική Ορθόδοξη εκκλησία (απόφαση της 13ης Ιουνίου του τρέχοντος έτους).

16 ως 27 Ιουνίου του τρέχοντος έτους η Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη για το Συμβούλιο Αγίας και Μεγάλης της Ορθοδόξου Εκκλησίας, αλλά χωρίς τη συμμετοχή των τεσσάρων Αυτοκεφάλων αυτοκέφαλες εκκλησίες, και χωρίς τη συμμετοχή αναγνωρίζεται από BOC-BP αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία στην Αμερική (OCA), των οποίων η συμμετοχή στο ξεκίνημα της προετοιμασίας για τη συνάντηση δεν είχε προβλεφθεί, ακόμη και ως επισκέπτης. Στο Συμβούλιο συμμετείχαν εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης και επισκέπτες από ετεροδόξων θρησκευτικών ομάδων (Ρωμαιοκαθολική, Αγγλικανική, κλπ).

Η έκθεση, που πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη, ψήφισε και ενέκρινε με κάποιες αλλαγές έξι predsaborni έγγραφα και “Εγκύκλιος” και “Μήνυμα” του. 33 άτομα από τη συμμετοχή στους επισκόπους Σύνοδος δεν έχουν υπογράψει το έγγραφο «Οι σχέσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας με το υπόλοιπο του χριστιανικού κόσμου», όπως ορισμένες επίσκοποι μη υπογράφοντα (μεταξύ των οποίων εξέχουσα Ορθόδοξοι θεολόγοι) εξέδωσε μια δημόσια εξήγηση της θέσης του.

Με επιστολή αρχιερέα της. № 798 / 07.14.2016, η (κατατέθηκε στο Συνοδικού Γραφείου, βάσει № 498 / 20.09.2016 χρόνια) η Αυτού Αγιότης Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος απέστειλε Αγίου Συνόδου της BOC-BP ψηφιστεί και εγκριθεί από τα έγγραφα του Συμβουλίου. Μετά από εξειδικευμένο μετάφραση που έγινε από εξουσιοδοτημένο μεταφραστή, diocesan επίσκοποι έλαβαν αυτά τα έγγραφα.

Το πρώτο σημαντικό συμπέρασμα είναι ότι, σε σύγκριση με predsaboren έκδοση τους ψήφισαν και εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στο νησί. έγγραφα Κρήτη έχουν υποβληθεί σε ορισμένες, αλλά ασήμαντη και ανεπαρκής για Οικουμενικού αλλαγή αποδοχής.

I. Για την τεκμηρίωση “Οι σχέσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας με την υπόλοιπη Χριστιανοσύνη”

1. Όσον αφορά το κείμενο του σημείου. 4. μπορούμε να πούμε ότι πάντα την Ορθόδοξη Εκκλησία κάτω από την «ενότητα όλων” Εννοείται σύζευξη ή επιστρέψει στην αγκαλιά της, από τον Άγιο Βάπτισμα, το Χρίσμα του Αγίου Μετάνοια και όλα περιπλάνηση στα στοιχεία σε αυτόν τον κόσμο και να πέσει σε αίρεση και το σχίσμα, σύμφωνα με το κανονικό δίκαιο της Εκκλησίας. Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία ποτέ δεν έχασε την ενότητα στην πίστη και την υποτροφία του Αγίου Πνεύματος και δεν μπορεί να αποδεχθεί την υποτιθέμενη «ανάκτηση ενότητα »με« άλλους χριστιανούς “, επειδή αυτή η ενότητα δεν υπάρχει πάντα το σώμα του Χριστού και η ίδια η ενότητα και η μοναδικότητα είναι απαραίτητα ορισμοί της Εκκλησίας. Επίσης, η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν μπορεί να δεχτεί τις διαφορετικές έννοιες και δόγματα στα οποία ετερόδοξοι δικαιολογήσει αυτήν την ενότητα . όπως είναι οι θεωρίες για την ύπαρξη μιας φαινομενικά «ενότητα» όλων των χριστιανικών δογμάτων, όπως. οι διδασκαλίες της «αόρατης εκκλησίας», «η θεωρία των κλάδων», «βαπτιστικό θεολογία» ή «ισότητα των δογμάτων». Όλες αυτές οι θεωρίες μπορεί να συνδεθεί με σχολαστική δόγμα δημιουργήθηκε Χάριτος του Αγίου Πνεύματος, το οποίο κατεδαφίστηκε καταδικάστηκε από τον Άγιο Εκκλησία. Αν δεχτούμε αυτό το δόγμα, τότε μπορεί να δικαιολογήσει την παρουσία της χάριτος του Θεού σε διάφορα χριστιανικά δόγματα, η οποία διαφέρει για διαφορετικές ονομασίες στην ποσοτική και ποιοτική άποψη. Σύμφωνα με αυτή ετεροδόξους θεωρία υποθέτει ότι πολύ σε μια χριστιανική κοινότητα γίνεται λειτουργική ενέργειες, μπορούν να προκαλέσουν την ευγενική ζωή με διαφορετικούς τρόπους, η οποία ποικίλλει ανάλογα με την κατάσταση του κάθε αξία. Αυτή η θεολογική θεωρία λέει ότι η λειτουργική δράση μπορεί να δώσει πρόσβαση στη σωτηρία των χριστιανών από τις κοινότητες στις οποίες ανήκουν. Ως εκ τούτου, το τεκμήριο της χάριτος σε όλα τα χριστιανικά δόγματα θα πρέπει να είναι κοινή προσπάθεια για να επιτευχθεί η πληρότητα της ενότητας εν Χριστώ (πρβλ .. Διάταγμα για τον Οικουμενισμό του Δεύτερο Συμβούλιο του Βατικανού).

2. Σε σχέση με τη δήλωση και έγκριση στο σημείο. 5. Η αναζήτηση για “χαμένης ενότητας όλων των Χριστιανών” Πιστεύουμε ότι είναι απαράδεκτο και απαράδεκτη, γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχει χάσει ποτέ την εθνική ενότητα της, αν και αιρέσεις και τα σχίσματα, τα οποία είναι το σπάσιμο μακριά από το σώμα της Εκκλησίας, από την οποία το σώμα δεν χάνει την πρωταρχική οντολογική ακεραιότητα του, η οποία συνεπάγεται οντολογική ενότητα μεταξύ της υποστάσεως του Χριστού.

3. σημ. 6, σημ. 16 και ούτω καθεξής. 20. αναγνωρίζει “το ιστορικό όνομα» σε «άλλους, δεν βρίσκει σε κοινωνία με ετεροδόξους χριστιανικές εκκλησίες και ομολογίες της”, αν και στο σημείο 1. Το έγγραφο έχει εγκριθεί διαφορετικό πράγμα, δηλαδή ότι δεν αιρετική ή σχισματική κοινότητα δεν μπορεί να ονομάζεται «εκκλησία». Η παρουσία πολλών εκκλησιών είναι απαράδεκτη σύμφωνα με τα δόγματα και τους κανόνες της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Επιπλέον, αρχικά στο σημείο. 2. οι πρωτοπόροι του εγγράφου, ότι «η Ορθόδοξη Εκκλησία με βάση την ενότητα της Εκκλησίας, το γεγονός της ίδρυσης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και στην κοινωνία της Αγίας Τριάδας και τα μυστήρια. Αυτή η ενότητα εκφράζεται μέσα από αποστολικής διαδοχής και πατερική παράδοση και βιώνει σήμερα.” Εκτός της «ιστορικό όνομα» και η εξήγηση ότι ετερόδοξες ομολογίες δεν είναι σε κοινωνία με την Ορθόδοξη Εκκλησία δεν αφαιρεί προβληματική και αναλήθεια αυτού του κειμένου. Όπως αναφέρεται στην σημ. 6 του περάσματος έγγραφο συσχετίζονται διαφορετικές πραγματικότητες. Ότι το όνομα «Ορθόδοξος» σε σχέση με την Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού, είναι ιστορικά καθιερωμένο όνομα, μειώνει το κύρος και τη σημασία του; Κάθε πραγματικό όνομα προέκυψε στην ιστορία, αντικατοπτρίζοντας μια ορισμένη φύση, υπάρχουσας πραγματικότητας. Διαφορετικά, είναι μια έννοια χωρίς πραγματικό όγκο απλά ένα όνομα χωρίς πραγματικό αντικείμενο που εκφράζει ή εκφράζει. Μια τέτοια ονομασία, χωρίς πραγματικό θέμα είναι μυθοπλασία. Στην περίπτωση αυτή, καθολικό έγγραφο θα πρέπει να σημειωθεί ότι «η ιστορική ονομασία« σχετική »εκκλησίες» με τις αποκλίσεις από τις κοινότητες Ορθόδοξη Εκκλησία είναι φανταστικό όνομα χωρίς πραγματικό αντικείμενο αναφοράς στην πραγματικότητα. Εάν δεν κάνετε αυτό το ραντεβού, τότε η ιστορική ονομασία «ετερόδοξες εκκλησίες” θα έχει πραγματική ιστορική αναφερόμενο του στο οποίο αναφέρεται. Δηλ. Θα αναγνωρίσουν την πραγματικότητα των άλλων εκκλησιών, εκτός από Ορθοδόξους, το οποίο είναι σε σαφή αντίθεση με την παράγραφο. 1 και με τις λέξεις άνοιγμα σημ. 6 του εγγράφου (Η Εκκλησία είναι μία και μόνο).

4. Δήλωση στο σημείο. 12 διαβεβαίωση ότι «κατά τη διεξαγωγή των θεολογικών διαλόγων κοινός στόχος όλων είναι η τελική αποκατάσταση της ενότητας της αληθινής πίστης και της αγάπης” είναι υπερβολικά απλοϊκή και δεν αποτελούν εξαντλητική διαστάσεις της διαδικασίας. Ενότητας συνεπάγεται edinoverie, σκέφτονται και ενεργούν όλες τις δογματικές τους ορισμούς και τους κανόνες εκκλησία, που εγκρίθηκε από τις Οικουμενικές Συνόδους και σε σχέση με τη λειτουργική παράδοση και μυστηριακή ζωή εν Αγίω. Πνεύματος. Ο τρόπος για να επιτευχθεί αυτή η ενότητα είναι μέσω της μετάνοιας, την ομολογία της ορθοδόξου πίστεως και της βάπτισης.

5. Το σημείο 20 ορίζει ότι «οι προοπτικές των θεολογικών διαλόγων της Ορθόδοξης Εκκλησίας με την υπόλοιπη Χριστιανοσύνη πάντα να καθορίζεται με βάση τις αρχές της εκκλησιολογίας και κανονικής κριτήρια Ορθόδοξη ήδη καθιερωθεί εκκλησιαστική παράδοση.» – Αλλά πιο ακριβής όρος θα ήταν “έχουν ήδη καθοριστεί εκκλησιαστική παράδοση» να αντικατασταθεί με «την παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας.”

6. Η συνολική εντύπωση από αυτό το χαρτί είναι ότι υπάρχουν πολλά ασαφή εκφράσεις και την ορολογία εκκλησιολογική ασυνέπειες. Είναι επίσης σημαντικό ότι δεν είναι δικαιολογημένη και ολοκληρωμένη πρωταρχικός στόχος αυτών των θεολογικών διαλόγων με τους ετεροδόξους θρησκείες, που είναι η επιστροφή των ετεροδόξων στην κανονική τάξη στους κόλπους της Ορθοδόξου Εκκλησίας, και επίσης δεν διατυπώνονται με σαφήνεια, σύμφωνα με το στόχο αυτό κύριο ιδρυτικό και τις αρχές των διαλόγων αυτών. Αντ ‘αυτού, δηλ. 16 επ. Νομιμοποιεί την ΜΚΟ «Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών», στην οποία η BOC-BP, ευτυχώς, εδώ και πολύ καιρό να μην συμμετάσχει.

7. Στο τμήμα του κύριου στόχου που αναφέρεται ανωτέρω στο σημείο. 6, το έγγραφο (m. Π 9, 10, 11, 12, 13, 14 και 15) πάρα πολύ συνεκτικό και διεξοδικό ρυθμίζει τη μεθοδολογία για τη διεξαγωγή διαφόρων διαλόγους.

8. Το κείμενο του σημείου. 22 συνεπάγεται σαφώς αλάθητο και άκριτη αναφορά στο Φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη, γιατί σε αυτό το σημείο επιβεβαιώνοντας ότι «η διατήρηση της αληθινή ορθόδοξη πίστη είναι εγγυημένη μόνο από το τέλος καθολικό σύστημα ο χρόνος είναι το πιο ικανό και αξιόπιστο κριτήριο της Εκκλησίας σε θέματα της πίστης και κανονικές διατάξεις. “Αλλά θα μπορούσε να δείξει στόχους περιόδους της εκκλησιαστικής ιστορίας δείχνει ότι το τελικό κριτήριο για τον καθορισμό των Οικουμενικών Συνόδων είναι ξύπνιος δογματική συνείδηση του συνόλου της υλοποίησης Ορθοδόξων. το σύστημα της Οικουμενικής και Οικουμενική Σύνοδος δεν μπορεί να παρέχει αυτόματη ή μηχανική ορθότητα της φανερά την πίστη των Ορθοδόξων Χριστιανών.

II. Το κύριο συμπέρασμα

Κρατήστε μια ανάμνηση της Κρήτης δεν είναι ούτε μεγάλη, ούτε τον κόσμο ούτε Οικουμενικό:

1. Λόγω της μη συμμετοχής σε μια σειρά Αυτοκέφαλη αυτοκέφαλες εκκλησίες και παραδέχθηκε λόγω οργανωτικών και θεολογικά λάθη. Ωστόσο, σεβόμαστε και εκτιμούμε τις προσπάθειες όλων των διοργανωτών και των συμμετεχόντων για την υλοποίησή του.

2. Η προσεκτική εξέταση των εγγράφων που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στην Κρήτη, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι κάποια από αυτά περιέχουν αντιφάσεις με την Ορθόδοξη Εκκλησία διδάσκει με δογματική και κανονική παράδοση της Εκκλησίας με το πνεύμα και το γράμμα της Οικουμενικών και Τοπικών Συμβουλίου.

3. εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στα έγγραφα της Κρήτης με την επιφύλαξη περαιτέρω θεολογική συζήτηση με σκοπό ίσιωμα, επεξεργασία, διόρθωση ή αντικατάσταση με άλλα (νέα έγγραφα) σύμφωνα με το πνεύμα και την παράδοση της Εκκλησίας.

BOC-BP αποτελεί αναπόσπαστο μέρος ζωντανό μέλος της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Ως μέρος του Σώματος του Χριστού από αυτό το ίδιο το σώμα της Τοπικής έδαφος της Βουλγαρίας και της Βουλγαρίας μητροπόλεις του εξωτερικού, η BOC ακόμα θα συνεχίσει να είναι στην αδελφική ευχαριστιακή, πνευματική, δογματική και κανονική κοινωνία με όλες τις άλλες τοπικές ορθόδοξες εκκλησίες – και οι δύο συμμετείχαν στο Φεστιβάλ Κρήτη καθώς και μη-συμμετέχοντες. Εκκλησία δεν είναι μια κοσμική οργάνωση, η θεία ανθρώπινο οργανισμό. Δεν επηρεάζεται και δεν πρέπει να επηρεάζεται στη ζωή τους πήγε κάτω από πολιτικά και κοινωνικά συμφέροντα και τις αντίστοιχες διαφορές τους. Το κεφάλι του είναι ο ίδιος ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι «η Οδός και η Αλήθεια και η Ζωή.”

Οι αρχές της αυτοκεφαλίας και καθολικότητας στην εκκλησιαστική ζωή, όχι μόνο δεν έρχεται σε αντίθεση, αλλά αλληλοσυμπληρώνονται, που απορρέουν από το ένα το άλλο και είναι σε πλήρη ενότητα.

(http://www.bg-patriarshia.bg/news.php?id=220554)

Leave a reply

Your email address will not be published.