Category archives: Galeria zdjęć

  • Państwo Mnichów na Skałach Święte Meteory << Miejsce Święte, Niezmienne, nienaruszalne>> Święte Meteory to jedno z największych i najważniejszych, po Świętej Górze Athos – Prawosławnych Centrów Monastycyzmu na terytorium Grecji. W północno-zachodniej części ziemi Tesalskiej ju... [read more]
  • Monaster Ormylia podlega pod Monaster Atoski i jest wzorem dla wielu monasterów na całym świecie duchowości Prawosławnej zarówno wobec miłości przyjęcia każdego przybysza jak i oddawaniu Bogu tego co najdroższe. Chór mniszek chwali Pana w harmonii serca psalmami bizantyjskimi. Do mniszek prz... [read more]
  • Tesalonika miasto założone w 315 w. p. n. e w którym powstała jedna z pierwszych grup chrześcijańskich do której św. Paweł skierował dwa swoje listy. W Tesalonice urodził się św. Cyryl i Metody nauczyciele Słowian. Biała Wieża będąca dzisiaj symbolem miasta, znajduje się w niej Muzeum i jes... [read more]
  • W monasterze znajdują się relikwie męczennika. Wierni Prawosławni pielgrzymują do tego miejsca by przejście pod jego grobowcem na kolanach trzy razy z intencją modlitewną w sercu. Do tego miejsca pielgrzymek na rzecz monasteru wierni przynoszą wielorakie dary. Będąc w Cerkwi nagle usłyszeliś... [read more]
  • Gelati jest dumą Gruzji gdyż znajdowała się tu pierwsza największa akademia skupiająca rodzimych naukowców, teologów i filozofów. Z tego powodu nazywane jest „nową Grecją” i „drugim Atos”. Warto poprosić przewodnika, ponieważ opowiada on o wielu napisanych ikonach, znaczeniu tej Cerkwi dla G... [read more]