Author archives: Marina

  • Święty Patapios z Teb Żył w IV wieku w Tebach w Egipcie był bogatym chrześcijaninem. Jednak już od młodych lat wybrał życie pustelnika nana pustyni. Wielu odwiedzało go, aby udać się po radę i jego kazań. Później Patapios opuszcza pustynię i udaje się do Konstantynopola. Tam spotkał dwóch ... [read more]