Ludzie wstydzą się przyznać, że nie wierzą w swoją wzniosłą godność i przeznaczenie, w to, że są bezcennym obrazem Bożym – św Jan z Kronsztadu

 
 

Ludzie wstydzą się przyznać, że nie wierzą w swoją wzniosłą godność i przeznaczenie, w to, że są bezcennym obrazem Bożym, ukochanym przez Boga, któremu przygotowano i obiecano nieskończenie wielkie szczęście w niebiosach, polegające na zjednoczeniu się z Bogiem. Jak biedak nie wierzy, że może stać się bogaczem i człowiekiem z wyższych sfer, tak wielu chrześcijan nie wierzy, że za darmo otrzymają mnóstwo przyszłych dóbr i w Chrystusie będą posadzeni na niebiosach (Ef 2, 6). Zastanawiamy się, jak bez szczególnych zasług z naszej strony oczekuje nas tak tak wzniosła cześć i chwała, skąpi i nie rozumiemy, jak może istnieć taka nieskończona Miłość, taki wszechmądry i bezinteresowny Ojciec; wciąż jeszcze jakby nie wierzymy, że Bóg „tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginą, ale miał życie wieczne.” (J 3, 16).

św Jan z Kronsztadu

Dodaj komentarz