Charakter i Cel Prawosławnego Nabożeństwa

athos4

Charakter i Cel Prawosławnego Nabożeństwa

Celem ziemskiego życia każdego chrześcijanina jest osiągnięcie zbawienia. Aby posiąść życie wieczne należy już w doczesnym życiu postępować zgodnie z wolą Bożą. Droga do zbawienia jest trudna, wymaga wiele wysiłku, wyrzeczeń wielu warunków. Prócz aktywnego życia w Cerkwi Prawosławnej, przystępowania do Świętych Sakramentów, pobożności, dobrych uczynków, nieodzowne jest uczestnictwo w nabożeństwach cerkiewnych.

Nabożeństwo prawosławne – to uporządkowany i ułożony w ciągu wielu wieków zbiór modlitw, pieśni religijnych, świętych czynności i obrzędów. Jest to suma wielowiekowej twórczości natchnionych przez Boga pisarzy i hymnografów, odbicie wiary i umiłowania Boga przez naszych przodków. Uważne i czynne uczestnictwo w nabożeństwach ubogaca wiernych w pobożne myśli i uczucia, które same nie byłyby zdolne obudzić się w nich.

Εικόνα0238

Przykłady świętych uszlachetniają wiernych, pobudzają do naśladowania. W nabożeństwach prawosławnych pożyteczne dla duszy są nie tylko poszczególne ich elementy lecz ich całość, ze wszystkim co składa się na nabożeństwo. Jego charakter w znacznej mierze współtworzą wnętrza świątyń, ikony, szaty, dźwięk dzwonów, płomień świec, woń kadzidła i niepowtarzalny modlitewny nastrój.

Nabożeństwo prawosławne wyraża ducha prawosławnej wiary; jest wzniosłe i porywające każde serce. Ma ono również wychowawcze znaczenie. W codziennych nabożeństwach Cerkiew prawosławna przypomina wiernym całą historię ludzkości; stworzenie świata i ludzi; upadek prarodziców, obietnicę przyjścia na Świat Zbawiciela, Jego Wcielenie, naukę, śmierć, chwalebne Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie. W ten sposób symboliczne przedstawia życie Zbawiciela i wprzęga w nie nasze chrześcijańskie życie, Cerkiew ustawicznie rozbudza w wiernych poprzez nabożeństwa święte uczucia wiary, nadziei i miłości, braterstwo wszystkich ludzi, świadomość ich synostwa Bożego, jedność i równość. To dlatego tak ważne jest i nieodzowne uczestnictwo w nabożeństwach, kto bowiem zaniedbuje udział w nich, ten dobrowolnie pozbawia siebie społeczności z Chrystusem i Jego Cerkwią.

Do czasu zanim „Bóg będzie wszystkim we wszystkich”, gdy nie będą już potrzebne żadne środki do zjednoczenia z Bogiem, Cerkiew Prawosławna służy naszej duchowej przemianie i prowadzi nas ku Bogu również prze nabożeństwa.

Nauka o Nabożeństwach Prawosławnych” o.Konstanty Bondaruk

Dodaj komentarz