Umysł – Dusza – Serce – Święty Grzegorz Palamas

 
 

Umysł – Dusza – Serce

Święty Grzegorz Palamas

W każdym przypadku, to, co wyobrażalne, istnieje wewnątrz natury umysłu, od której nie ma niczego piękniejszego. Umysł ma swoją istotę i energię. Energia – to zamykanie w umyśle i rozsądzanie. W ludzkim umyśle rodzą się słowa i wypływa zeń duch.

Jak Bóg Swoim Duchem utrzymuje w całości i ożywia świat, tak umysł człowieka – ciało. Dusza jest harmonijnie związana z ciałem, toteż nigdy nie chce go porzucić. Opuszcza je z powodu gwałtu z zewnątrz. Choroby albo innego wtargnięcia.

Jeżeli ożywczy Duch Boży porzuca duszę, prowadzi to do jej śmierci; tak samo – gdy ożywczy duch duszy porzuca ciało – ciało obumiera. Oprócz umysłu, dusza ma również inne siły: rozum; umiejętność wchłaniania, wyobraźnię. Są one używane jak spinki do złączenia dwóch, wprost przeciwnych, obiektów – umysłu i emocjonalności – a każdy z tych obiektów ma możliwość niezależnego istnienia. Są one jednak złączone „niedostępne dla mowy” mądrością Stwórcy, Który łączy rzeczy, nie mające czegoś wspólnego z naturą. Umysł – to najszlachetniejsza siła duszy, podczas gdy serce składa się ze wszystkich sił duszy. Istność umysłu jest doskonała sama z siebie i nie działa za pośrednictwem jakiegoś instrumentu, chociaż energia umysłu zniża się do innych sił w tym duchowym, z wielu elementów złożonym życiu, odżywianym i kierowanym przez rozum.

Emocjonalność – to nie ma część duszy, reagująca na istnienie rzeczy. Emocje również działają za pośrednictwem mózgu, tak jak wszystkie inne siły, oprócz, jak powiedzieliśmy, istoty umysłu.

Jedność umysłu, pozostając jednością, staje się trojaka, poprzez: 1) istotę umysłu, 2) zwrócenie się umysłu ku samemu sobie, 3) zwrócenie się umysłu ku Bogu. Przy tym zwrócenie się umysłu ku samemu sobie to tyle, co „straż umysłu”, a wznoszenie się ku Bogu ma swój początek i wynika – z modlitwy umysłu.

Trzeba też dostrzec, że łaska zapisała tam prawa Ducha. „Tam” – to znaczy gdzie? W organie, który powadzi, na tronie łaski, tam gdzie znajduje się umysł i wszystkie myśli duszy, tzn. w sercu.

11

“Misterium Modlitwy. Przewodnik zmagań duchowych” ; przekład z języka greckiego; Wydawnictwo Hajnówka

Dodaj komentarz