Stwórca nasz, jest jeden – św. Grzegorz Palamas

1

Ja zaś na podstawie rzeczy stworzonych nie tylko poznaję, że On jest Stwórcą, lecz rozumiem i zaświadczam, że On jest jeden; widzę bowiem, że wszystkie rzeczy zakładają jedną i tę samą wolę, mądrość i moc, ażeby zaistnieć z niczego; jedna zaś wola, mądrość i moc należą do jednej natury. Zatem z natury Bóg, Stwórca nasz, jest jeden.

św. Grzegorz Palamas

Dodaj komentarz