Souroti – Grób Świętego Starca Paisjusza Hagioryty – Grecja

 
 

Święty Starzec Paisjusz Hagioryta, Atoski mnich do którego przez lata przybywali po poradę na Atos pielgrzymi, był także ojcem duchowym mniszek w monasterze w Souroti. Tam był ich spowiednikiem, tam dawał im duchowe porady, które częściowo zostały spisane i możemy je przeczytać także w języku polskim. Święty Starzec Paisjusz zmarł w opinii świętości i został pochowany w Souroti. Kilka lat temu został oficjalnie uznany przez Cerkiew za Świętego. Codziennie tysiące wiernych pielgrzymuje do jego grobu by się pokłonić świętemu i zanieść swoją serdeczną modlitwę i intencję. Drogi Święty Paisjuszu Hagioryto wstawiaj się do Pana za nami!

Dodaj komentarz