Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim Mk 10; 21

 
 

Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!» Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Mk 10; 21

Dodaj komentarz