Harmonia wszystkich tych rzeczy – Św. Grzegorz Palamas

 
 

Z jakiego względu rozumny człowiek, widząc tak różnorodne i widoczne różnice pomiędzy bytami, przeciwieństwa niewidzialnych mocy i zrównoważenie kierunków ruchu lub inaczej mówiąc, zrównoważenie tego, co jest statyczne, nie kończące się następstwa, pochodzące z przeciwnych właściwości i niezniszczalną wielkość, która pochodzi z niedających się pogodzić konfliktów, łączenie tego, co rozłączne, niemącenie tego, co zjednoczone, niezależnie czy to umysły, dusze, czy ciała, i harmonię wszystkich tych rzeczy, trwałość relacji i stanów, trwałe dyspozycje i prawidłowości, nierozerwalność tej spójności – któż medytuje nad tym wszystkim nie będzie myślał o tym, który wszystko tak pięknie ustanowił i ułożył w cudowną harmonię oraz przez to wszystko – jak wynika z obrazu i skutku – dojdzie do poznania Boga?

Św. Grzegorz Palamas

Dodaj komentarz