dochodzimy do wiary w istotę z powodu energii – Św. Bazyli Wielki

3

Nie ma naturalnej istoty bez energii, ani energii bez istoty. Raczej rozpoznajemy istotę z powodu energii, energię objawiają istotę i o niej świadczącą. Nikt nigdy nie widział istoty Boga, lecz dochodzimy do wiary w istotę z powodu energii.

Św. Bazyli Wielki

Dodaj komentarz