będzie się doskonalić w nieskończoność – Święty Palamas

 
 

Jasne jest, że będzie się doskonalić w nieskończoność. Święty Dionizy Areopagita, tłumacz rzeczy Boskich, stwierdza, że nawet aniołowie, wciąż kroczą naprzód w wizji, a poprzez oświecenie, które już otrzymali stali się otwarci na jeszcze większe oświecenie. Nie znamy i nie słyszeliśmy nikim od początku czasów, kto otrzymawszy taką wizję jeszcze na ziemi, nie pragnąłby jeszcze doskonalszej wizji. Tak więc, jeżeli pragnienie tych, którzy osiągnęli wizję jest nieograniczone, jeżeli łaska już im podarowana daje moc otrzymania większej wizji, jeżeli ten, który daje Siebie jest nieskończony oraz obdarowuje obficie i hojnie, jak więc mogą synowie wieku przyszłego nie rozwijać się bez końca w tej wizji, zdobywając łaską za łaską i radośnie wspinać się podczas wędrówki, która nigdy nie nuży? Zatem >>każdy doskonały dar przychodzi z góry<<, chociaż nigdy nie otrzymujemy najdoskonalszego daru, gdyż to co najdoskonalsze nie potrzebuje żadnego dodatku.

Święty Grzegorz Palamas

Dodaj komentarz