Tworzymy jedno Ciało – Święty Jan Chryzostom

 
 

Tworzymy jedno Ciało

Święty Jan Chryzostom

Czymże bowiem jest chleb? Ciałem Chrystusa. A kim są ci, który je przyjmują? Ciałem Chrystusa, nie wieloma ciałami, ale jednym Ciałem. Jak chleb, składający się z wielu ziaren jest zjednoczony tak, że nigdzie ziaren nie widać, a choć są, to różnica między nimi nie jest widoczna wskutek połączenia, tak i my jesteśmy połączeni jedni z drugimi i z Chrystusem, albowiem ty nie karmisz się z innego Ciała, a tamten z innego, lecz wszyscy z tego samego. Dlatego też dodał: „wszyscy bowiem bierzemy z tego samego Ciała”. Jeżeli zaś z tego samego i tym samym wszyscy się stajemy, to dlaczego nie okazujemy też tej samej miłości i według tego nie stajemy się jednym?

Johnchrysostom

1

1

Dodaj komentarz