Jak zostać Prawosławnym chrześcijaninem ?

Twoje wejście do Cerkwi będzie miało swoją kulminację w misterium Chrztu św. / lub Bierzmowaniu i następnie przyjęciu Świętej Eucharystii.

Chrzest

1

Jak przykazał nam nasz Pana, przyjmujemy Chrzest św,

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. (Mt 28: 19-20)

Chrzest zmywa nasze grzechy i czyni nas członkami Ciała Chrystusa. Nie ma innego sposobu, aby stać się chrześcijaninem, i wejść do Cerkwi. Chrzest św. to niezbędny dla nas, jeśli chcemy stać się uczniami Chrystusa, każdy wierzący w Jezusa Chrystusa musi przyjąć Chrzest.

W wodach Chrztu, grzechy przeszłości zostały zmyte, a my pojawiamy się jako nowe stworzenie, żywe w Chrystusie Jezusie.

Jak Paweł mówi:

Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca.

Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. (Rz 6: 3-5)

Bierzmowanie

10

zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego (1 Kor. 6;11)

Jak Paweł mówi:

Tym zaś, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie, i który nas namaścił, jest Bóg. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych.

Ponieważ chrzest jest udział danej osoby w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, więc Bierzmowanie jest udział danej osoby w przyjściu Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy.

Mamy żyć w Duchu Świętym, który jest Dawcą Życia, a ponieważ nie ma czegoś takiego jak “pół-chrześcijański” wszyscy, którzy są ochrzczeni otrzymali Ducha Świętego w misterium Bierzmowania.

Eucharystia

1

W Niej stajemy się uczestnikami Boskiej natury (1 Piotra 1: 4), zachowując polecenia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nakazał nam:

Czyńcie to na moją pamiątkę. (Mt 26.26-28; Mark 14.22-25; Łk 22.14-19)

ponieważ, jak powiedział,

“Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie; Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem”(J 6: 53-56).

Nie ma tutaj potrzeby nic dodać lub odjąć od słów Pana. To jest nasza wielka radość słuchać i przyjąć Jego świętych misteriach dla uświęcenia i zbawienia naszych dusz.

Mistagogia – wprowadzanie w misterium duchowej rzeczywistości

11

Wreszcie, możesz rozpocząć okres, który nazywamy mistagogią, co oznacza “inicjacjią do Świętych Misteriów”. Jest to przede wszystkim życie ucznia. Życie Prawosławnego chrześcijanina jest życiem poświęconym Chrystusowi w każdym calu. Modlitwa, post, dziesięcina, jałmużna – miłość w działaniu w każdej części naszego życia.

Przede wszystkim podróż Twojego życie nie była bezowocna, gdyż ma się rozpocząć nowy i ekscytujący rozdział.

Ten okres czasu jest ekscytujący, będziesz uczestniczyć w Świętych Misteriach, nabywać więcej umiejętności w życiu wewnętrznym, wchodząc głębiej w strumień i rytm modlitwy Cerkwi przez co w spotkaniu ze bliskimi i znajomymi będziesz wchodził w głębsze doświadczenie miłości i miłosierdzia, niż kiedykolwiek wcześniej.

Twoje życie jako ucznia Chrystusa nabierze głębszego związku w tym, jak nauczyć się być czujnym duchowo, stosując słowa Pisma Świętego w swoim życiu duchowym pod kierunkiem doświadczonego duchowego ojca i przewodnika. Nauczysz się rozpoznawać przebłyski pokus i odrzucać je.

Pismo Święte ożyje w zupełnie nieoczekiwany sposób, w śpiewie i modlitwie słowami Pisma w każdej służbie liturgicznej przez cały rok!

A twoje doświadczenie czci będzie wzrastało do nowego życia jako potężne doświadczenie nieba na ziemi.

Pan naprawdę czyni wszystko nowe!

Czy jesteś gotowy na podróż swojego życia?

Jeśli chcesz porozmawiać z kimś osobiście skontaktuj się mailowo:

kontakt@ortodoksja.pl

lub poprzez Formularz kontaktowy.

Dodaj komentarz