Święte Meteory

 
 

 

Państwo Mnichów na Skałach

Święte Meteory

<< Miejsce Święte, Niezmienne, nienaruszalne>>

Święte Meteory to jedno z największych i najważniejszych, po Świętej Górze Athos – Prawosławnych Centrów Monastycyzmu na terytorium Grecji. W północno-zachodniej części ziemi Tesalskiej już od dawien dawna wzniosły się w milczeniu i majestacie, wielkie i dumne skalne giganty Świętych Meteor. Położone są pomiędzy masywami górskimi Pinios i Antichasion, niedaleko rzeki Pinios. Górowały one niczym warownie przyrody i aniołowie stróże Kalambakos i Kastarikos.

Kamienny las niezwykłych skał jest jednym cudów, niezrozumiałym geologicznie fenomenem naszej planety. Jedna z panujących teorii głosi, że ich powstanie nastąpił na skutek deltonicznego nawarstwienia poprzez naniesienie rzecznych kamieni i iłu, przez wody, przez wody dawnego jeziora Tesalskiego.

DSC_3364

Wskutek procesów geologicnych zachodzących w masywach górskich Olimpus i Ossas, wody jeziora znalazły ujście poprzez Temby od Morza Egejskiego. Od tego czasu deltoniczna forma (rozpadające się skały na przestrzeni milionów lat od niszczących trzęsień ziemi, wiatrów i kamiennych lawin) rozpada się na kamienie i gigantyczne skały, których wysokość, dochodzi do 400 m! …

Na gołych szczytach, błogosławionych przez Boga skałach, śmiały i zdecydowany asceta odnajduje drogę, która prowadzi go do niebiańskich pokoi i kończy się oczekiwaniem przebóstwieniem.

Dlatego też skały znajdujące się pomiędzy ziemią a niebem – stanowią swoisty obraz ascetycznej drabiny duchowego wzrastania. W XIV wieku św. Atanazy (założyciel Monasteru Wielkich Meteor) nazwał je „meteora” – co oznacza – wiszący w powietrzu. Od tej pory Święte Meteory stały się świadkiem Chrystusa, żywą tradycją Jednej, Świętej, Powszechnej i Apostolskiej Cerkwi.

Monasteryczne Życie w Cerkwi Prawosławnej stanowi boskie ustanowienie więzi która jest warunkiem szczególnego powołania i szczególnej Łaski Św. Ducha. Celem monastycyzmu jest oświęcenie i przebóstwienie, poprzez posłuszeństwo, ascezę i modlitwę. Mnisi dniem i nocą nieprzerwanie na nabożeństwach, proszą nie tylko o swoje zbawienie, ale również o zbawienie całego świata.

DSC_3166

Pierwsze ślady o Św. Meteorach zacierają się w licznych legendach i opowieściach. Niemniej już jednak w XI wieku pierwsi eremici zaczynają się osiedlać w skalnych grotach. W końcu XI w. i na początkuXII w. kształtuje się jeszcze niesformułowana mała wspólnota zakonna, Skit Doupianis, inaczej Stagon, z liturgicznym centrum w cerkwi p.w. Bogurodzicy – „kiriako” (nazwa głównej świątyni w zgromadzeniach monastycznych).

W XIV w. na największej skale kamiennego lasu, Mega Platilifo, bądź Mega Meteora św. Atanazy Meteoryta tworzy pierwszy zorganizowany monaster. Nadając mu „regułę, tym samym zaświadcza o pojawieniu się Monastycznego Skalnego Państwa Świętych Meteor.

Od tego czasu dwadzieścia cztery monastery, a także ogromna liczba pojedynczych pustelni, kaplic, jaskiń, słupów itp., rozsianych po licznych skałach Meteor, rozkwita na chwałę Pana Naszego Jezusa Chrystusa. W XIV w. to Monastyczne Państwo, którego historia liczy 6000 lat, przeżywa swój największy rozkwit. Istnieją już wówczas wszystkie znane nam 24 monastery.

Obecnie spośród nich niektóre stanowią ruinę ( Św. Ducha, Pantkratora, Najwyższa, Św. Jerzego Mandilas, Spotkania Pańskiego itp.), inne zaś zachowały się w całości i nieprzerwanie tętnią życiem.

Są to następujące Monastery: Wielka Meteora (Przemienienia Pańskiego), Varlaam (Wszystkich Świętych), Św. Trójcy, Św. Stefana, Rusanu (Św. Barbary) i Św. Mikołaja Anapawsa.

DSC_3115

Meteory w całości są ziemią świętą: miejscem świętym, stworzonym przez Boga i otoczonym Jego opieką. Niezliczone rzesze ascetów przez ponad 600 lat, wydeptało i uświęciło każdy zakamarek, przepaść, grotę czy też skałę tego miasta.

Święte Meteory poprzez swoje chrześcijańskie, historyczne, architektoniczne, hagiograficzne (szczególnie artystycznie) i geologiczne świadectwo są uznawane jako UNESCO jak i inne organizacje międzynarodowe. Święte Meteory od października 1995 r. zgodnie z ustawą Państwa Greckiego (No.2531/11.10.95), a także postanowieniem Świętego Synodu Kościoła Greckiego, od roku 1990 zostały ogłoszone „miejscem świętym, niezmiennym, nienaruszalnym” fakt ten zabezpiecza prawosławną autentyczność tego miejsca i ochrania go.

Kontynuując prawosławny ascetyzm i monastyczną obecność na Świętych Meteorach – które ofiarowały plejadę świętych dla Prawosławnego Kościoła – dzisiejsze święte bractwa z miłością w Chrystusie i chęcią wzajemnej współpracy ofiarowują duchowe dary.

DSC_3358

Monaster W. Meteory

Lato: 9:00–13:00 & 15:20 – 18:00 (codziennie oprócz Wtorku)

Zima: 9:00-13:00 & 15:00 – 18:00 (Codziennie oprócz Wtorku i Środy)

Tel: 043222278

Monaster Varlaam

Lato: 9:00-13:00 & 15:00-18:00 (codziennie oprócz Piątku)

Zima: 9:00-13:0) & 15:00-18:00 (codziennie oprócz Czwartku i Piątku)

Tel: 043222277

Monaster Św. Trójcy

Lato: 9:00-12:30 & 15:00-17:30 (codziennie oprócz Czwartku)

Zima: 9:00-12:30 & 15:00-17:30 (codziennie oprócz Czwartku)

Tel: 043222220

Monaster Św. Sterana

Lato: 9:00-13:00 & 15:20-18:00 (codziennie oprócz Poniedziałku)

Zima: 9:00-13:00 & 15:00-17:00 (codziennie oprócz Poniedziałku)

Tel: 043222279

Monaster Russanu

Lato: 9:00-18:00

Zima: 9:00-13:00 & 15:00-17:00 (oprócz Środy)

Tel: 043222649

Monaster Św. Mikołaja

Lato: 9:00-17:45

Zima: (zamknięty)

Tel: 043222375

DSC_3381

Dodaj komentarz