Jaką piękną, spokojną, bezpieczną rzeczą jest wybaczanie grzechów – św. Jan z Kronsztadu

1

Jaką piękną, spokojną, bezpieczną rzeczą jest wybaczanie grzechów tym, którzy przeciwko nam grzeszą czy obrażają nas! Przebaczyłem i jestem spokojny. Znieważono cię? Cóż to? Tak też należy wyrządzać przykrość twemu cielesnemu, staremu człowiekowi, samolubnemu, pysznemu, porywczemu, zawistnemu, leniwemu, skąpemu, wyrządzającemu tyle zniewag Bogu. Dobrze, że chociaż kilku ludzi odpłaca mu tym samym, czym on płaci Bogu.

św. Jan z Kronsztadu

Dodaj komentarz