Cnoty innych ludzi nas także napełniają wonnością – Święty Starzec Paisjusz Hagioryta

b

Cnoty innych ludzi nas także napełniają wonnością

Święty Starzec Paisjusz Hagioryta

  • Abba, co pomaga zdobywać cnoty?

  • Obcowanie z człowiekiem, który ma te cnoty. Jeśli obcujesz z kimś, kto jest pobożny, możesz stopniowo także zyskać pobożność. Tak samo się dzieje ze wszystkimi cnotami, dlatego, że cnoty innych ludzi nas także napełniają wonnością.

    Kiedy patrzymy na cnoty innych ludzi i staramy się je naśladować – zdobywamy naukę. Ale gdy patrzymy na ich wady, też odnosimy korzyść, ponieważ wady innych ludzi pomagają nam dostrzec nasze własne. Cnoty innego człowieka pobudzają mnie do tego, żeby dążyć do ich naśladowania, a wada każe się zastanowić, czy ja sam nie mam takiej wady, a jeśli mam, to w jakim stopniu, żeby postarać się od niej uwolnić. Na przykład widzę czyjąś pracowitość i raduję się, starając się naśladować tego człowieka. U kogoś innego widzę ciekawość i nie osądzam brata, ale patrzę uważnie, czy sam nie jestem ciekawski. I jeżeli zobaczę, że jestem, postaram się pozbyć tej wady. Ale jeżeli widzę u siebie tylko cnoty, a u innych wady i nie zwracam przy tym uwagi na własne wady, albo je usprawiedliwiam, mówiąc: „Jestem lepszy od tego człowieka, i od tego, i od tamtego! – to koniec – zginąłem.

    Inni ludzie są dla nas lustrem. Patrząc na innych, widzimy siebie, a inni widzą nasze wady i ich uwagi zmywają z nas brudne plamy.

Namiętności i cnoty chrześcijańskie. Tom V.” Święty Starzec Paisjusz Hagioryta

dsc_4001

Dodaj komentarz