Wprowadzenie

elimage1

Wprowadzenie

Pytanie: Czy prawosławni i papiści wyznają tę samą wiarę?

Odpowiedź: Nie, między wiara prawosławnych i wiara papistów jest różnica, i to duża.

P: Na czym polega różnica między wiarą prawosławnych i wiarą prawosławnych i wiarą papistów?

O: Prawosławni zachowali wiarę chrześcijańska w stanie czystym i niezmienionym tak jak objawił ją Pan, Jezus Chrystus, tak jak głosili ją święci Apostołowie, jak objawiły Sobory Powszechne, św. Ojcowie i Nauczyciele Cerkwi, a rzymscy katolicy skazali wiarę Chrystusową szeregiem heretyckich nauk i przyjęli zwyczaje, niezgodne z przekazem Kościoła Starożytnego.

P: Jak dawno pojawiły się wśród papistów zbłądzenia w wierze?

O: Zbłądzenia papistów pojawiły się jeszcze w IX wieku i od tej pory nie przestają się pojawiać, aż do ostatnich lat.

P: Co uczyniła Cerkiew, gdy odkryła zbłądzenia papistów?

O: Cerkiew uświadomiła rzymskich katolików, wzywała ich, by wyrzekli się swoich zbłądzeń, ale rzymscy katolicy trwali w uporze i odłączyli się od Kościoła Powszechnego w XI wieku (1054 r.)

P: W jakich obecnie zbłądzeniach trwają papiści?

O: Głównym zbłądzenie papistów to:

papiści nauczają, jakoby papież był głową całego Kościoła i namiestnikiem Boga na ziemi, przekonują, że papież nie może mylić się w sprawach wiary, toteż nazywają go nieomylnym; ponadto papiści wierzą w pochodzenie Świętego Ducha nie tylko od Ojca, ale i od Syna; uznają niepokalane poczęcie Przenajświętszej Bogarodzicy, zrodzonej z Joachima i Anny; głoszą naukę o ponadnależnych zasługach Świętych; nie bierzmują niemowląt i nie udzielają im Komunii Świętej; pozbawiają ludzi świeckich dostępu do Sakramentu Świętej Krwi; dokonują Eucharystii przaśnym chlebem; zaniechali epiklezy, czyli modlitwy zesłania Św. Ducha na Dary Eucharystyczne; wprowadzili celibat, czyli bezżeństwo osób duchowych wszystkich stopni; skazili eschatologię dodając błędną naukę o „Czyśćcu”, czyli miejscu pośrednim między rajem i piekłem.

Na podstawie książeczki “Prawosławie a rzymski katolicym”

Dodaj komentarz