Syn Boży; zawołaj tylko do Niego – św. Jan z Kronsztadu

dsc_3840

Człowiek stale ginie od grzechu i potrzebny jest mu stały, codzienny Zbawiciel. Tym Zbawicielem jest Jezus Chrystus, Syn Boży; zawołaj tylko do Niego w swoim wnętrzu z żywą i proroczą wiarą w zbawienie, a On cię zbawi! W taki sposób zbawił mnie cudownie niezliczone mnóstwo razy; a zbawienie to było tak jawne, jak na przykład jawnie przychodzi do więzienia jakikolwiek wybawiciel i wyprowadza z niego więźnia. Kapłan musi sam doświadczyć i siłę wiary, i słodycz modlitwy, i stan, gdy bywa ona nieskuteczna, i wybaczenie grzechów, i cierpienia duchowe, gdy go ogarniają, i pocieszenia pełne łaski, aby w modlitwie do Boga za wierzących mówić tak: daj im takie dobro, jakie dajesz zawsze mnie niegodnemu – aby o wszystko prosić z własnego doświadczenia.

św. Jan z Kronsztadu

Dodaj komentarz