Pozbawienie niemowląt Komunii Świętej

elimage1

Pozbawienie niemowląt Komunii Świętej

P: Czy prawidłowo postępują katolicy, nie udzielając do określonego wieku Komunii Świętej dzieciom?

O: Nie, postępują nieprawidłowo, gdyż nie udzielając dzieciom Komunii Świętej pozbawiają je dóbr życia wiecznego. Zbawiciel rzekł: „Jeśli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie.” (J 6, 53).

P: Ale być może te słowa Zbawiciela nie odnosiły się do małych dzieci?

O: Gdyby te słowa Zbawiciela nie odnosiły się do małych dzieci, to starożytny Kościół, który pozostawał pod zwierzchnictwem samych Apostołów i ich uczniów, nie stosowałby się do tych słów. Tymczasem w starożytnym Kościele zawsze udzielano komunii niemowlętom – a także u samych łacinników zwyczaj udzielania komunii niemowlętom istniał przez całe dwanaście wieków.

P: Dlaczego więc papiści zmienili ten zwyczaj?

O: Papiści twierdzą, że niemowlętom nie należy udzielać komunii, gdyż nie mają one świadomej wiary.

P: Czy można na tej podstawie odmawiać niemowlętom udzielania komunii?

O: Nie, nie można; niemowlęta mogą uczestniczyć w Eucharystii podług wiary tych, którzy je przynoszą.

P: A, czy Pan przesuwa wiarę tych, którzy przynoszą niemowlęta ?

O: Tak. W Ewangelii jest mowa o tym, że Pan uzdrowił paralityka podług wiary tych, którzy go przynieśli:

Jezus, widząc tę wiarę, mówi sparaliżowanemu: – Synu, twoje grzechy są odpuszczone!” (Mk. 2, 5)

P: Jeżeli tak, to co można powiedzieć o katolickim zwyczaju nieudzielania dzieciom komunii?

O: Zwyczaj ten nie znajduje dla siebie podstaw, przeczy tradycji Cerkwi, toteż jest obyczajem nieprawowitym.

Dodaj komentarz