Pozbawienie niemowląt daru św. Bierzmowania

elimage1

Pozbawienie niemowląt daru św. Bierzmowania

P: Czy prawidłowe jest postępowanie katolików, którzy bierzmują dzieci nie zaraz po ochrzczeniu, ale po upływie określonego czasu?

O: Nie: jest to postępowanie nieprawidłowe, albowiem Cerkiew od czasów Apostołów zachowuje obyczaj udzielania dzieciom Sakramentu Bierzmowania zaraz po dokonaniu Sakramentu Chrztu.

P: Jak nauczali o tym św. Ojcowie?

O: Św. Cyprian nakazywał: „Ochrzczony musi jeszcze zostać namaszczony, aby przyjąwszy krzyżmo tzn. namaszczenia Św. Mirrą, mógł zostać pomazańcem Bożym i mieć w sobie łaskę Chrystusa”.

Należy, by oświeceni w trakcie chrztu, namaszczeni zostali krzyżmem niebieskim – orzekli Ojcowie Soboru Laodyckiego (343 r.) – aby stali się uczestnikami Królestwa Bożego”.

P: Dlaczego bierzmować należy dzieci zaraz po udzieleniu Sakramentu Chrztu?

O: W bierzmowaniu udzielane są człowiekowi Boskie siły, przywracające go do życia duchowego i wzmacniające w nim. Siły te są naturalnie najbardziej potrzebne człowiekowi wtedy, gdy dopiero wstąpił w życie duchowe, gdy potrzebuje on podtrzymania i wzmocnienia. „Jeśli ogrodzisz siebie pieczęcią – naucza św. Grzegorz Teolog – zabezpieczysz swoją przyszłość rzeczywiście, w najlepszy sposób , oznkowawszy duszę namaszczeniem, krzyżmem i Duchem, tak jak ongiś Izrael namaszczał dla ochrony pierworodnych krwią. Cóż tedy mogłoby ci się przydarzyć?”

P: Czy można wzrastać w życiu duchowym nie nosząc w sobie pieczęci i bierzmowania?

O: Nie, nie można. Oto dlaczego: „Kiedy Apostołowie znajdujący się w Jerozolimie – opowiada księga dziejów Apostolskich – dowiedzieli się, że w Samarii przyjęto słowo Boże, wysłali tam Piotra i Jana, którzy modlili się nad nimi, aby otrzymali Ducha Świętego; dotychczas bowiem na nikogo z nich nie zstąpił, byli tylko ochrzczeni w imię Jezusa”.

(Dz. 8, 14-16).

Nienamaszczony krzyżmem – pisze św. Symeon z Tesalonik – ani Bogi, ani aniołom nie jest znajomy, nie nosi na sobie pieczęci ani znamienia Chrystusa”.

P: Czy papiści zawsze mieli zwyczaj nie udzielania dzieciom Sakramentu Bierzmowania zaraz po Sakramencie Chrztu?

O: Nie; najpierw łacinnicy, tak jak prawosławni, bierzmowali dzieci zaraz po ochrzczeniu.

P: Na jakiej podstawie papiści zmienili ten dawny obyczaj?

O: Teologowie łacińscy przekonują, że dzieci można bierzmować dopiero wtedy, gdy osiągną wiek samoświadomości.

P: Czy to słuszne rozsądzenie ?

O: Nie, niesłuszne. Na takiej samej podstawie należałoby odkładać do określonego wieku także i chrzest dzieci, ale tego papiści nie czynią.

P: Co należy powiedzieć o zwyczaju katolików odkładania bierzmowania dzieci do określonego wieku?

O: Jest to zwyczaj nieprawowity, jako, że przeczy dawnemu obyczajowi i tradycji Cerkwi.

Dodaj komentarz