Obserwuj swoje serce przez całe życie – św. Jan z Kronsztadu

1

Obserwuj swoje serce przez całe życie i przypatruj się mu, przysłuchuj się, co mu przeszkadza w zjednoczeniu z wszechdobrym Bogiem. Niech to będzie nauka nauk, przy pomocy Bożej łatwo możesz spostrzegać, co cię oddala od Boga, a co przybliża do Niego, jednoczy z Nim. O tym mówi samo serce, to jednoczące się z Bogiem, to odrywające się od Niego. Zły bardziej niż cokolwiek innego stoi między naszym sercem a Bogiem; to on oddala od nas Boga różnymi namiętnościami czy pożądaniem ciała, pożądaniem oczu i pychą żywota.

św. Jan z Kronsztadu

Dodaj komentarz