O niepokalanym poczęciu Przenajświętszej Bogarodzicy

elimage1

O niepokalanym poczęciu Przenajświętszej Bogarodzicy

P: Czy słusznie nauczają papiści, twierdząc, jakoby Przenajświętsza Bogarodzica w swoim poczęciu ze sprawiedliwych Joachima i Anny wolna była od grzechy pierworodnego gwoli przyszłych zasług Jezusa Chrystusa?

O: Nie, niesłusznie. Z Pisma Świętego wiemy, że wina naszego prarodzica Adama przyszła na wszystkich ludzi: „przez jednego człowieka pojawił się na świecie grzech, wskutek zaś grzechu śmierć, i w ten sposób śmierć dotknęła wszystkich ludzi ponieważ wszyscy zgrzeszyli” (Rz. 5, 12). Znaczy to, że każdy człowiek, pochodzący od Adama i zrodzony w naturalny sposób, rodzi się w grzechu, ponieważ w Adamie, wg słów Apostoła, zgrzeszyli wszyscy ludzie.

P: A czy Przenajświętsza Bogarodzica nie mogła być wyjątkiem od tej reguły?

O: Nie, nie mogła. Wyjątkiem był jedynie Pan nasz Jezus Chrystus, ale On, po pierwsze, został poczęty w niezwykły sposób – z Ducha Świętego, a po drugie, o Chrystusie tenże Apostoł mówi wprost, że tylko przyjął On ciało podobne do naszego, podlegającego grzechowi (Rz. 8, 3). Zaś o Przenajświętszej Bogarodzicy niczego takiego nie mówi się w Piśmie Świętym.

P: Czy nie umniejszamy chwały Przenajświętszej Bogarodzicy, odrzucając jej niepokalane poczęcie?

O: Nie, albowiem uważamy Przenajświętszą Bogarodzicę za godniejszą większej chwały niż Cherubiny i Serafiny, ale chwałę tę otrzymała Ona nie od początku, ale od chwili gdy Ona Sama w niepokalany sposób poczęcia i urodziła Syna Bożego.

P: Z czego to wynika?

O: Z Jej własnych słów, bo dopiero po poczęciu Pana Jezusa Chrystusa powiedziała Ona: „I odtąd (tzn. od owego dnia) nazywać mnie będą błogosławioną wszystkie narody” (Łk. 1, 48).

P: Jeżeli Przenajświętsza Bogarodzica w swoim poczęciu nie była wolna od grzechu pierworodnego, to jak należy rozumieć słowa „Księgi liturgicznej”: „Jej zaś święte poczęcie uczcimy”, „Chwalebne poczęcie Bogarodzicy jasno świętujemy” (9 grudnia), a także słowa siedalna ze święta Wprowadzenia: „Przed poczęciem czysta poświęciła się Bogu”?

O: W słowach tych bynajmniej nie ma wskazania, jakoby Przenajświętsza Bogarodzica w poczęciu swoim była wolna od grzechu pierworodnego. Dwa pierwsze cytaty to bogobojne wychwalanie poczęcia Przenajświętszej Bogarodzicy, które według słów „Księgi liturgicznej”, miało miejsce „dzięki obietnicy, bezpłodnej”; trzeci zaś świadczy tym, iż Przenajświętsza Bogarodzica jeszcze przed swoim poczęciem przeznaczona była do tego, by zostać Przeczystą Matką Chrystusa – Boga.

P: W jaki sposób można udowodnić, że to właśnie tak ?

O: W taki, iż podobne pochwały dotyczą również poczęcia Jana Chrzciciela, które Cerkiew również uroczyście świętuje (23 września), nazywając je boskim i godnym najwyższej czci.

P: Czy nauka papistów o niepokalanym poczęciu Przenajświętszej Bogarodzicy pojawiła się dawno?

O: Nie, niedawno. Naukę tę ogłosił w 1854 roku papież Pius IX.

P: Co można powiedzieć o tej nauce?

O: Jest to nauka nowowymyślona, przeciwna Pismu Świętemu i św. Tradycji, a więc heretycka.

dsc_4141

Dodaj komentarz