O modlitwie – Święty Efrem Syryjczyk

dsc_3820

O modlitwie

Święty Efrem Syryjczyk

Święci ojcowie, którzy przed nami stali się miłymi Bogu i zbawili się, w najmniejszym stopniu nie byli leniwi. Doskonali nie mieli innych zmysłów, tylko ten: jak mają osiągnąć zbawienie. Jeden z nich mógł wybłagać przed Bogiem zbawienie dla wielu osób. Dwóch z nich dysponowało mocą, by ze świętymi modlitwami stać przed wzrokiem Boga i pobożnie prosić kochającego ludzi Pana o zmiłowanie nawet dla tysięcy. I chociaż są oni nieobecni, nie oddalajmy się od nich jak od obcych, bo zawsze modlą się oni o odpuszczenie naszych grzechów. Jeśli jeden nich uroni łzę w związku z moim grzesznym upadkiem, to zaraz, bezpośrednio, zostanie wysłuchany. Sami są oni święci, a swoimi modlitwami leczą nasze niemoce i zawsze wstawiają się za nami do Boga, umarli dla świata, bowiem z miłością do Chrystusa ukrzyżowali się.

Dodaj komentarz