O, gdybyś wiedział, jakim triumfem, jakim szczęściem jest kochać wroga i czynić mu dobro! – św. Jan z Kronsztadu

3

Nienawidzisz wroga ? Jesteś głupi. Czemu? Ponieważ gdy wróg cię prześladuje, jeszcze sam siebie wewnętrznie prześladujesz; bo powiedz, czy nie jest prześladowaniem, najokrutniejszym prześladowaniem – męczyć siebie nienawiścią do wroga? Kochaj wroga, a będziesz pełen mądrości. O, gdybyś wiedział, jakim triumfem, jakim szczęściem jest kochać wroga i czynić mu dobro! Tak Syn Boży, tak Bóg w Świętej Trójcy zatryumfował i tryumfuje swoją miłością nad niewdzięcznym i złośliwym rodzajem ludzkim; tak święci Boży tryumfowali nad swoimi wrogami, kochając ich i czyniąc im dobro. “Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. (…) Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej, będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia prze Jego życie.”

(Rz 5, 8. 10)

św. Jan z Kronsztadu

Dodaj komentarz