Niektórzy z postępowców uważają Kościół za swojego wroga. Lecz jeśli istnieje ktoś czulszy, życzliwszy i mądrzejszy w swej miłości do ludzi…, to jest to Kościół. – św. Jan z Kronsztadu

1

Niektórzy z postępowców uważają Kościół za swojego wroga. Lecz jeśli istnieje ktoś czulszy, życzliwszy i mądrzejszy w swej miłości do ludzi (oprócz Boga), to jest to Kościół. Wszystko co jest najbardziej zgodne z naszą naturą i najpotrzebniejsze dla niej – wszystko to zawiera się w Kościele niczym w skarbnicy, podobnie jak w Ewangelii zawarte są słowa Życia. Kościół jest prawdziwą matką wszystkich ludzi, prawem wierzącego w Chrystusa, najwierniejszym przyjacielem chrześcijan. On współodczuwa z chrześcijaninem i odpowiada na wszystkie istotne potrzeby jego duszy i ciała czynną pomocą lub udzielaniem wsparcia mocą Pana Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego, którym wszelka dusza się żywi.

św. Jan z Kronsztadu

Dodaj komentarz