Kapłani Pańscy! …będziecie przyjaciółmi człowieczeństwa, aniołami pocieszycielami – św. Jan z Kronsztadu

dsc_3829

Kapłani Pańscy! Zdołajcie pocieszeniem wiary przemienić łoże boleści cierpiącego chrześcijanina w łoże radości, zdołajcie uczynić go z najbardziej nieszczęśliwego – jego zdaniem – człowieka człowiekiem najszczęśliwszym na świecie, zapewniajcie go, że „po nieznacznym skarceniu dostąpi dóbr wielkich”. (Mdr 3, 5), a będziecie przyjaciółmi człowieczeństwa, aniołami pocieszycielami, narzędziami Ducha Pocieszyciela.

św. Jan z Kronsztadu

Dodaj komentarz