Chrystus jest naszym Przyjacielem – Starzec Porfiliusz

a

Chrystus jest naszym Przyjacielem

Starzec Porfiliusz

Z miłością Chrystusa On staje się naszym przyjacielem. Święty Jan mówi:
“W miłości nie ma lęku, 
lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości.”
(1 Jana 4:18).

Wówczas gdy nasza miłość rośnie, rozpływa się strach. Chrystus staje się naszym przyjacielem.

Starzec Porfiliusz mówi:

<<Pozwólmy dać się przyciągnąć do Niego i zbliżyć jak do Przyjaciela. Upadamy? Grzeszymy? Dzięki zażyłości, miłości i zaufaniu, pozwólmy działać z Nim – nie ze strachu, że On nas będzie karać, ale z ufnością która zasługuje na poczucie bycia z Przyjacielem.

Możemy powiedzieć do niego: “Upadłem, wybacz mi”. Równocześnie jednak miejmy poczucie, że On nas kocha i że odbiera nas z czułością i miłością i przebacza nam.

Wymaga to poddanie się Jego panowaniu i gotowość do pracy by stale wykonywać Jego wolę. Nie możemy prowadzić życia lekceważenie, poszukując celowej samowolnej satysfakcjonujące przyjemności kosztem miłości do innych oczekując, że Chrystus jest naszym Przyjacielem.

Nie pozwólmy by grzech oddzielał nas od Chrystusa. Jeśli wierzymy, że On nas kocha, a my kochamy Go, nie czujemy się obcy i oddalony od Niego, nawet kiedy grzeszymy. Mamy zagwarantowaną Jego miłość i jakkolwiek się zachowamy, wiemy, że On kocha nas. Z prawdziwą miłością do Niego, nie ma obawy. Dopóki łączymy naszą duszę z Nim, nasza relacja z Nim jest niezachwiana. Miłość przenika i dominuje.>>

Starzec Porfiliusz przypomina nam:

<<Nie polega to na zewnętrznej formalności; to jest życie z Chrystusem, które się liczy. Po osiągnięciu tego, czego jeszcze chcesz? Ty zyskałeś wszystko. Żyjesz w Chrystusie i Chrystus żyje w Tobie. Następnie wszystko jest proste: posłuszeństwo, pokora i pokój.

Fragment „Zraniony przez miłość” Starzec Porfiliusz, ss 104 – 105.

porfirios

Dodaj komentarz