Dlaczego człowiek został stworzony na końcu – św. Grzegorz z Nyssy

a

Dlaczego człowiek został stworzony na końcu

św. Grzegorz z Nyssy

Owa wielka i cenna istota, jaką jest człowiek, nie przebywała jeszcze na świecie. Nie było bowiem słuszne, by władca ukazał się przed poddanymi, lecz władca przybył dopiero wtedy, gdy zostało przygotowane jego państwo: Stwórca wszechrzeczy przysposobił zawczasu jakby siedzibę królewską dla tego kto miał władać. Stanowią ją ziemia, wyspy, morze i niebo skierowane nad nimi jak dach; w tych pałacach zostały złożone różnorodne bogactwa. Bogactwem nazywam całe stworzenie, zarówno rośliny i pędy, jak wszystko, co posiada zmysły, oddycha i żyje. Jeśli trzeba zaliczyć do tego skarbu zarówno twory materialne, które wydają się ludziom cenne ze względu na cenny wygląd, jak złoto i srebro, i uwielbiane przez ludzi kamienie, to także mnóstwo tych rzeczy ukrył Stwórca we wnętrzu ziemi jak w królewskim skarbcu. Wtedy ukazał się we wszechświecie człowiek – badacz i znawca znajdujących się w nim cudów, by używając ich poznał Tego, który je stworzył i dzięki pięknu i wielkości rzeczy widzialnych wytropił niewypowiedzianą moc ich Stwórcy.

Dlatego właśnie człowiek został wprowadzony [na świat] jako ostatni, nie jako coś bezwartościowego odrzuconego na koniec, ale by być królem poddanych od zarania swego istnienia. Jak dobry gospodarz nie wprowadza gościa do domu, zanim nie przygotuje posiłku, lecz przygotowawszy wszystko i upiększywszy odpowiednimi ozdobami dom, sofę i stół wprowadza biesiadnika do domu, gdzie wszystko jest właściwie przygotowane do uczty; tak samo bogaty i wspaniały gospodarz naszej natury, ozdobiwszy dom wszystkim bogactwem, przygotowawszy urozmaiconą i obfitą ucztę, wprowadził człowieka, dając mu za zadanie nie zabieganie o to, czego nie ma, ale używanie tego, co już istniało. Dlatego stworzył o, zmieszawszy dwa pierwiastki: ziemski i boski, aby dzięki obu mogły cieszyć się i jednym i drugim w sposób właściwy i wrodzony: Bogiem dzięki swojej bardziej boskiej naturze, a dobrami ziemskim podobnej [im] zmysłowości.

a

O stworzeniu człowieka” św. Grzegorz z Nyssy

Dodaj komentarz