Święci Joachim i Anna – najbardziej wolna od namiętności para małżeńska – Święty Starzec Paisjusz Hagioryta

a

Święci Joachim i Anna – najbardziej wolna od namiętności para małżeńska

Święty Starzec Paisjusz Hagioryta

Abba, opowiedzcie nam coś świętej Annie i o świętym Joachimie, o Rodzicach Boga. Kiedyś zaczęliśmy już o nich opowiadać …

  • Już od dzieciństwa odnosiłem się do świętych Joachima i Anny z wielką czcią. Nawet prosiłem, żeby przy mniszych postrzyżynach nadano mi imię Joachim. Jak wiele im zawdzięczamy! Święci Joachim i Anna byli najbardziej wolną od namiętności parą małżeńską, jaka kiedykolwiek istniała. Byli zupełnie wolni od świeckiego myślenia.

    Właśnie takim Bóg stworzył człowieka. I On chciał, żeby ludzie rodzili się tak samo – bez namiętności. Ale po grzechu pierworodnym w stosunku między kobietą i mężczyzną pojawiła się żądza. A jak tylko pojawiła się wolna od namiętności para małżeńska – taka, jaką Bóg stworzył człowieka i jakim według Jego zamysłu powinno być człowiecze rodzenie – wtedy urodziła się Przenajświętsza Bogurodzica – to czyste stworzenie, a następnie od Niej wcielił się Chrystus. Przychodzi mi na myśl, że Chrystus przyszedłby na ziemię nawet wówczas, gdyby wcześniej na ziemi pojawiła się czysta, cnotliwa para małżeńska, jaką byli święci Joachim i Anna.

    Rzymscy katolicy popadli w omamienie duchowe. Jakoby powodowani pobożnością wierzą w to, że Matka Boża urodziła się, nie mając grzechu pierworodnego. Podczas gdy ona nie była wolna od grzechu pierworodnego, ale urodziła się w taki właśnie sposób, w jaki Bóg chciał, aby ludzie rodzili się po stworzeniu. Ona była Przeczystą, dlatego że jej poczęcie zostało dokonane bez rozkoszy. Święci Joachim i Anna gorąco modlili się do Boga o to, aby darował im dziecko. I po tej modlitwie zeszli się [jako małżonkowie] – nie z powodu cielesnej pożądliwości, ale w akcie posłuszeństwa wobec Boga. Przekonałem się o tym po pewnym cudownym wydarzeniu, które przeżyłem na Sunaju.

    Życie Rodzinne. Tom IV” Święty Starzec Paisjusz Hagioryta

a

Dodaj komentarz