Próby pomagają ludziom dojść do siebie – Święty Starzec Paisjusz Hagioryta

a

Próby pomagają ludziom dojść do siebie

Święty Starzec Paisjusz Hagioryta

  • Abba, otrzymałam wiadomość, że cierpienia mojej rodziny nie mają końca. Czy kiedykolwiek przyjdzie kres ich męczarnią ?

  • Bądź cierpliwa, siostro, nie trać ufności w Bogu. Kiedy widzi się te wszystkie próby, jakie znosi twoja rodzina, staje się zrozumiałe, że Bóg was kocha i zsyła próby po to, by cała wasza rodzina oczyściła się duchowo. Jeżeli spojrzeć ze świeckiego punktu widzenia na próby, które spotkały, twoją rodzinę, wydacie się nieszczęśliwi. Jednak, jeśli spojrzycie na to wzrokiem duchowym, [zrozumiemy], że jesteście szczęśliwi i w przyszłym, życiu będą wam zazdrościć ci, którzy uważali się za szczęśliwych w tym życiu. Znosząc te wszystkie próby, twoi rodzice [tak jakby] praktykowali ascezę, skoro nie znają innego – szlachetnego, duchowego sposobu umartwiania się. Ale jakkolwiek, w próbach, które spotkały, które spotkały twoją rodzinę, kryje się jakaś tajemnica. Przecież za twoją rodzinę odmawia się tyle modlitw! Któż zna wyroki Boże? Niech wzniesie Bóg swoją prawicę i położy kres próbom.

    rodzina

  • Abba, czyż nie może być tak, żeby ludzie dochodzili do siebie nie poprzez cierpienia i próby, ale w jakiś inny sposób?

  • Za każdym razem, zanim Bóg ześle próbę, stara się [opamiętać człowieka] po dobremu. Jednak nie zrozumiano Go i dlatego zesłał próbę. Spójrzcie: przecież jeżeli nieposłuszne dziecko nie słucha ojca, to z początku ojciec próbuje skłonić go do poprawy po dobremu, pozwala mu robić to co chce. Jednak, jeżeli dziecko nie zmienia się, ojciec zastępuje dobroć surowością – po to by jego dziecko się poprawiło. Tak samo Bóg – czasami, jeżeli człowiek nie rozumie po dobremu, sprowadza na niego próby, żeby się opamiętał. Gdyby ludzie nie doświadczali trochę bólu, choroby i podobnych rzeczy, zmienialiby się w bestie i zupełnie nie zbliżaliby się do Boga.

    To życie jest błędne i krótkie. I dobrze, że jest krótkie, ponieważ te gorzkie cierpienia, które podobnie jak gorzkie lekarstwa, uzdrawiają naszą duszę, szybko miną. Spójrz, przecież i lekarze, kiedy chorzy cierpią, dają im gorzkie lekarstwo, ponieważ chorych nie leczy słodkie lekarstwo, tylko gorzkie. Chcę powiedzieć, że gorycz przynosi ze sobą i zbawienie ciała, i zbawienie duszy.

Życie Rodzinne. Tom IV” Święty Starzec Paisjusz Hagioryta

Dodaj komentarz