Krzyże prób – Święty Starzec Paisjusz Hagioryta

a

Krzyże prób

Święty Starzec Paisjusz Hagioryta

  • Abba, ja stale noszę na szyi ten krzyżyk, którym mnie błogosławiliście. Ten krzyżyk pomaga mi w trudnościach.

  • Wiesz krzyże każdego z nas – to też takie krzyżyki. Podobne są do małych krzyżyków, które nosimy na szyi i które chronią nas w naszym życiu. A czy ty myślisz, że niesiemy jakieś wielkie krzyże? Tylko krzyż Chrystusowy był bardzo ciężki, ponieważ Chrystus z miłości do nas – ludzi – nie chciał korzystać dla Siebie ze Swej boskiej siły. A po ukrzyżowaniu, wziął, bierze i będzie brał ciężar krzyża każdego człowieka i Swoją Boską pomoc i słodką pociechę przynosi nam ulgę w bólu doświadczanych prób.

    Dobry Bóg daje każdemu krzyż odpowiedni do jego sił. Bóg daje człowiekowi krzyż nie po to, żeby człowiek się męczył, ale po to, by poprzez wstąpił do nieba. Przecież w istocie krzyż – to drabina do nieba. Rozumiejąc, jakie bogactwo gromadzimy w [niebieskim] skarbcu, cierpiąc ból doświadczanych prób, nie będziemy narzekać, lecz chwalić Boga, biorąc na siebie ten mały krzyżyk, który nam darował. Postępując tak, będziemy radować się już w tym życiu, a w przyszłym otrzymamy też [duchową] „emeryturę” i „jednorazowy wysiłek”. Tam, w Niebie, zagwarantowano nam posiadłości i nagrody, które przygotował nam Bóg. Jednak, jeżeli prosimy, żeby Bóg uchronił nas od prób, to daje On te posiadłości i nagrody innym, a my je tracimy. Jeżeli natomiast będziemy to cierpliwie znosić, da nam On jeszcze duchowe procenty.

    krzyz

    Człowiek, który męczy się tutaj jest błogosławiony, ponieważ im więcej cierpi w tym życiu, tym miększą odnosi korzyść dla życia przyszłego. Dzieje się tak dlatego, że płaci tym za swoje grzechy. Krzyże prób są ważniejsze niż te talenty, zdolności, którymi obdarowuje nas Bóg. Błogosławiony jest człowiek, który ma nie jeden, ale pięć krzyży. Cierpienia, albo męczeńska śmierć przynoszą też czystą nagrodę. Dlatego w godzinie każdej próby mówimy: „Dzięki Ci, Boże mój, ponieważ było to konieczne dla mojego zbawienia”.

    Życie Rodzinne. Tom IV” Święty Starzec Paisjusz Hagioryta

Dodaj komentarz