BISKUP LONGIN WZYWA HIERARCHÓW DO POTWIERDZANIA PRAWOSŁAWNEJ WIARY

 
 

Żródło: sinodultalharesc.tk, 2 sierpnia 2016 roku

 Greek-Foliate-Header

Najprzewielebniejsi Arcypasterze,

 

z bólem na duszy chciałbym zawezwać wszystkich swoich Braci: stańmy dobrze, stańmy z bojaźnią, bądźmy uważni! Musimy za wszelką cenę uchronić i zachować naszą jedyną prawosławną Wiarę, świętą i zbawienną, abyśmy nie okazali się zdrajcami jak Judasz. Nie ma nic ponad Bożą Prawdę: ani przyjaźń, ani pokój, ani życie, ani cokolwiek innego.

Sobór na Krecie (16-27 czerwca 2016 roku) jest soborem nieprawości, soborem zbójeckim, heretyckim, fałszywym i złym. A Wy, Bracia moi biskupi, jak wrócicie do domu, do Ojczyzny, do Cerkwi, do ludu, do niewinnego Ciała i Krwi Chrystusa, którego zaprzedaliście?

Jak przystąpicie do Chrystusowego Ołtarza? Jak, pozbawieni łaski, będziecie, zdrajcy i zaprzańcy, sprawować Święte Misteria naszej Cerkwi Prawosławnej? Jaki dostęp będziecie mieli do świątyni, do wiary naszego Świętego Prawosławia, do dogmatów, kanonów i postanowień Siedmiu Soborów Powszechnych, ustanowionych jako niezbędne do naszego zbawienia?

Dlaczego zaszła potrzeba [zwołania] Wszechprawosławnego Soboru bez prawosławnych? Służąc w duchu Soboru na Krecie nie służyliście Prawdzie, a duchowi okultystycznej światowości i odcerkiewnienia, torując drogę do nadejścia Antychrysta. Chcieliście tego?

Staliście się zdrajcami [swej] ziemi, ludu i Boga! Jak spojrzycie w oczy Chrystusowi i wiernym naszej Świętej Cerkwi Prawosławnej? Dlaczego nie czerpaliście z doświadczenia ludu prawosławnego – nie ustąpił on przecież ani przed ateistami, ani komunistami, ani heretykami, przeszedł przez wiele trudów i cierpień, ale pozostał wierny Panu! My zaś dzisiaj, jak potępieńcy, zaprzedaliśmy wszystko, co mieliśmy najbardziej świętego – wiarę w Boga. Nie żal Wam ludu, za który będziemy musieli odpowiedzieć przed Bogiem?

Ci z Was, którzy działali na rzecz tego Soboru nieprawości i zgodzili się z nim, złożywszy swój podpis, lecz się w ostatniej chwili opamiętali, niech czynią pokajanie przed Bogiem i Jego Cerkwią, przed Świętymi Ojcami i całym ludem prawosławnym.

Jeśli nie odrzucicie wszystkich motywów tego Soboru, spadnie na Was, czyniących nieprawość, gniew Boży!

Sumienie Was nawet, milczących, nie dręczy? Zdradziliście Boga, gromadząc się z ekumenistami i witając wszystkie herezje z ich naukami.

Wszyscy Wy, uczestniczący w tym Soborze, powróciliście pozbawieni łaski! Kimże w świetle tego jesteście? Lepiej Wam było się nie narodzić, aniżeli stać się zdrajcami Świątyni i zaprzeczyć Świętemu Duchowi!

Czy sumienie nie dręczy Was za to, czego dokonaliśmy? Nie żal, że po dwóch tysiącach lat stajemy się nowymi Annaszami i Kajfaszami i sprzedajemy swoją Świętą Prawdę?

Błagam Was i wzywam: pozostańmy pokornymi i posłusznymi dziećmi Świętej naszej Cerkwi Prawosławnej, Jej kanonom, dogmatom i tradycjom, które znamy, posiadając rękojmię tak wielu wybawionych świętych i całego ludu prawosławnego. Dlaczego chcemy zmienić Świętą Prawdę i podążać wbrew Niej?

W Prawosławiu nic nie jest nieodwracalne, dlatego pokajajcie się i powróćcie do trzody Chrystusowej Owczarni – do Cerkwi Jednej, Świętej, Katolickiej i Apostolskiej.

 

Z braterską miłością w Chrystusie,

+ Biskup Banczeński Longin

 

___________________

 

Na polski tłumaczył PPW

 

 

 

Dodaj komentarz