św. Jan Klimak o spowiedzi

a

Osłoń swoje potłuczenie przed lekarzem; powiedz, i nie bądź już zawstydzony: „Oto moja rana, ojcze, oto moja klęska; powiększyła się ona z powodu mojej własnej gnuśności, a nie z powodu kogoś innego, nikt jej nie jest winien; ani człowiek, ani duch, ani ciało ani cokolwiek innego, a tylko moje niedbalstwo”.

św. Jan Klimak

Dodaj komentarz