PATRIARCHAT GRUZJI: JESTEŚMY NIEZŁOMNI W NASZEJ DECYZJI, JAKA MA PODSTAWY DOGMATYCZNE, ŻADNYCH POLITYCZNYCH PRZYCZYN

 
 

 

Patriarchat Gruzji odpowiada Patriarchatowi Konstantynopola, przypominając o przyczynach nieuczestniczenia w Soborze.

 

Źródło: Romfea.gr (23.06.2016)

 

Agencja Prasowa Romfea.gr opublikowała 23 czerwca odpowiedź Patriarchatu Gruzji na list Patriarchy Konstantynopola z dnia 17 czerwca, usiłujący dokonać zmiany synodalnej decyzji Cerkwi Gruzińskiej o nieuczestniczeniu w Soborze.

List Patriarchy Gruzji Ilii wyjaśnia po raz kolejny, że powody nieuczestniczenia mają wyłącznie dogmatyczne podstawy i w żaden sposób nie miały na to wpływu względy polityczne.

Główne punkty pisma są następujące:

1. Święty Synod nie otrzymał listu Patriarchatu Konstantynopola z dnia 13 czerwca, lecz dowiedział się o tym za pośrednictwem mediów. Jest to powód spóźnionej odpowiedzi.

2. Błędem jest przypisywanie przez kogokolwiek powodowi naszej decyzji nieuczestniczenia w Soborze interesów politycznych bądź z nimi powiązanych.

3. Modlimy się, by decyzje soborowe były możliwe do zaakceptowania przez całą Cerkiew.

4. Cerkiew Gruzińska nigdy nie zgodziła się na tekst „Misterium Małżeństwa i jego przeszkody”. Nie uznajemy za możliwe do zaakceptowania obalenie kanonu Soboru Powszechnego (72 V-VI Soboru Powszechnego), który zakazuje małżeństw mieszanych, czyniąc przez to możliwym do zaakceptowania, by nieprawosławni uczestniczyli w Tajemnicach Cerkwi.

5. Święty Synod odrzucił ten dokument tak 8 października 1998 roku, jak ponownie w dniu 25 maja 2016 roku. Co więcej, Cerkiew Gruzji nie przyjęła go na spotkaniu Zwierzchników w styczniu. Tym, którzy przywołują naszą zgodę na decyzje styczniowej Synaksy Zwierzchników, która nakazała przeprowadzenie Wielkiego Soboru, odpowiadamy, że decyzje te zostały podjęte przed głosowaniem Zwierzchników nad kontrowersyjnym tekstem. Podpisaliśmy powyższe decyzje odnoszące się do Soboru w nadziei, że dojdziemy ostatecznie do porozumienia w sprawie wszystkich tekstów, do czego jednak nie doszło.

6. Niestety, nasza Cerkiew nie dostrzegła także owoców naszej wizyty na Fanarze w kwietniu, kiedy prosiliśmy, aby tekst został usunięty z soborowej agendy.

7. Nawet teraz, po raz kolejny prosimy, by tekst ten nie był włączony do agendy Soboru, mając na względzie, że nie został zaaprobowany na poziomie wszechprawosławnym, ani Cerkiew Antiocheńska nie zgodziła się na to.

8. Na spotkaniu Zwierzchników w styczniu oświadczyliśmy, że teksty, po upublicznieniu i zapoznaniu się z nimi przez całą Cerkiew, zostaną przebadane przez Hierarchię naszej Cerkwi. Podczas posiedzenia Hierarchii w dniu 25 maja zdecydowano, co następuje:

A. Tekst „Relacje Cerkwi prawosławnej z resztą świata chrześcijańskiego” zawiera poważne błędy eklezjologiczne i terminologiczne, a, jako taki, musi być obszernie poddany ponownemu opracowaniu. Zwięźle odnotowując, Cerkiew Gruzji nie będzie w stanie zgodzić się z nim.

B. Tekst „Misja Cerkwi prawosławnej we współczesnym świecie”, tak samo, bezwzględnie wymaga pewnych zmian, które zostały wskazane.

C. Tekst „Misterium Małżeństwa i jego przeszkody” w swej obecnej formie jest nie do przyjęcia z wyżej wymienionych względów dogmatycznych.

Dalej Patriarcha kończy swój list prośbą do Patriarchy Konstantynopola:

„Ufamy w Waszą mądrość. Raz jeszcze, wyrażamy nadzieję, że unikniecie tworzenia problemów w ciele Cerkwi, jak również podejmowania jakichkolwiek decyzji, które będą na jedność Cerkwi rzucać cień”.

__

Anglojęzycznego streszczenia i tłumaczenia wyjątków z listu patriarszego dokonał o. Peter Heers, na polski tłumaczył dr Paweł P. Wróblewski.

 

Dodaj komentarz