Kanon 7

 
 

Apostoł boski Paweł powiedział: „Grzechy niektórych ludzi są znane, a za niektórymi idą w ślad” (1 Tym 5:24). Albowiem za grzechami wcześniejszymi tuż w ślad postępują inne grzechy. Za niezbożną herezją oszczerców chrześcijaństwa podążały także dalsze bezeceństwa. Albowiem jak usunęli oni ze świątyni piękno ikon, tak samo poniechali i niektórych innych obyczajów, do których należy wrócić i zachowywać je zgodnie z pisanymi i niepisanymi prawami. Dlatego też, jeśli niektóre świątynie zostały poświęcone bez świętych relikwii męczenników, to nakazujemy, aby umieszczono w nich relikwie w połączeniu z ustaloną modlitwą. Jeśli zaś na przyszłość objawi się jakikolwiek biskup, który poświęca świątynię bez umieszczenia w niej świętych relikwii, to niech będzie on złożony z urzędu jako naruszyciel tradycji kościelnej.

Zob.: Ap. 31; IV. 4; Trul. 31; Antioch. 5; Kart. 83.

Dodaj komentarz