“O tych którzy zawierają związek małżeński trzy lub więcej razy” św. Bazyli Wielki

św. Bazyli Wielki

św. Bazyli Wielki

Wobec tych, którzy zawierają małżeństwo trzy lub więcej razy, ojcowie ustanowili taki sam przepis, jak wobec digamistów: jeden rok [pokuty], chociaż inni żądali dla nich dwóch lat, a tych którzy zawierają małżeństwo po raz trzeci, wykluczają ze wspólnoty na trzy, a często i na cztery lata. Takich związków nie nazywają już małżeństwem, lecz poligamią albo raczej umiarkowaną rozpustą. Dlatego też Pan tak powiedział do Samarytanki, która miała kolejno pięciu mężów: „Ten którego masz teraz nie jest Twoim mężem”. Ci bowiem, którzy przekroczyli miarę dwóch małżeństw, nie zasługują na miano męża lub żony. Zgodnie ze zwyczajem, dla tych, którzy zawarli trzecie małżeństwo, przyjęliśmy pięcioletnią ekskomunikę nie na podstawie kanonów, lecz wedle praktyki naszych poprzedników. Nie należy jednak zupełnie wykluczać ich z Kościoła, lecz przez dwa lub trzy lata włączyć ich do grona słuchających, a potem pozwolić im na obecność wśród wiernych, ale bez udziału w komunii; dopiero wówczas, gdy ukażą owoc nawrócenia, można ich dopuścić do pełnej wspólnoty.

Dodaj komentarz