„O posłuszeństwie dzieci wobec rodziców” św. Atanazy Wielki

1

Dzieci, bądźcie posłuszne waszym rodzicom, jak wymaga tego nauka Pańska, albowiem natrudzili się oni dla was i sprawili, że macie nadzieję w przyszłym wieku. Przede wszystkim, niech wszystkie dzieci chrześcijan będą wdzięczni swoim rodzicom, że zrodzili ich po raz drugi przez chrzest wiary i dali im poznanie, jak uwielbiać Boga. To wystarczy, aby wyrazili im wdzięczność, bo zrodzili ich w wierze, w przeciwieństwie do tego co widzimy w odniesieniu do wielu wierzących żyjących w świecie. Ci zestarzeli się i pomarli i nie poznali Boga, który ich stworzył. A wy, o dzieci chrześcijan, błogosławcie waszych rodziców, albowiem oni dali wam zbawienie. Jak Dawid, który szczycił się mówiąc: „Jesteś moim Bogiem od czasu, gdy byłem w łonie matki”. Pouczył nas o łasce, którą nam dali rodzice, gdy zrodzili nas, abyśmy służyli Bogu Najwyższemu w czystej wierze.

Dodaj komentarz