Kanon 70

 
 

Jeśli którykolwiek biskup, prezbiter, diakon lub w ogóle ktokolwiek spośród stanu duchownego pości razem z Żydami, lub razem z nimi świętuje, lub przyjmuje od nich dary świąteczne, jak to: macę i temu podobne, niech będzie pozbawiony godności. Jeśli będzie to laik, należy go odłączyć od Komunii świętej.

Zob. Ap. 7, 64, 71; Trul. 11; Antioch. 1; Laodyc. 29, 37, 38; Kart. 51, 73, 106.

Dodaj komentarz