Kanon 69

 
 

Jeśli którykolwiek biskup, prezbiter, diakon, hipodiakon, lektor, lub kantor nie pości w okresie Wielkiego postu przed Wielkanocą, lub w środę albo w piątek, z wyjątkiem przeszkody na niemoc cielesną, niech będzie pozbawiony godności. Jeśli będzie to laik, należy go odłączyć od Komunii świętej.

Zob.: Trul. 29, 56, 89; Ganger. 19; Laodyc. 49, 50, 51, 52; Dion. Aleks. 1; Piotr Aleks. 15; Tym. Aleks. 8. 8, 10.

Dodaj komentarz