Kanon 62

 
 

Jeśli ktokolwiek spośród kleru, z obawy ludzkiej przed Żydem, lub Grekiem, lub heretykiem, wyrzeknie się imienia Chrystusowego, niech będzie wyłączony z Kościoła. Jeśli zaś wyrzeknie się imienia sługi Kościoła, niech będzie pozbawiony godności. Jeśli się zaś pokaja, niech będzie przyjęty jako laik.

Zob.: I. 10; Ancyr. 1, 2, 3, 12; Piotr Aleks. 10, 14; Atan. W. list do Rufiniana; Teof. Aleks 2.

Dodaj komentarz