Kanon 50

 
 

Jeśli którykolwiek biskup lub prezbiter dokona podczas sakramentu chrztu nie trzech, lecz jednego zanurzenia, symbolizującego śmierć Pana, niech będzie pozbawiony godności. Albowiem nie powiedział Pan: „w Moją śmierć chrzcijcie” – lecz: „idąc nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, i Syna, i Świętego Ducha” (Mt. 28:19)

Zob.: Ap. 46, 47, 49; II. 7; Trul. 95; Neocez. 12; Laodyc. 47; Kart. 47; Baz. W. 1, 91.

Dodaj komentarz