Kanon 49

 
 

Jeśli którykolwiek biskup lub prezbiter chrzci niezgodnie z ustanowieniem Pana: w imię Ojca, i Syna, i Świętego Ducha, lecz w imię trzech wiecznych, albo w imię trzech synów, albo trzech pocieszycieli, niech będzie pozbawiony godności.

Zob.: Ap. 46, 47, 50, 68; II. 7; Trul. 78, 84, 95, 96; Neocez. 12; Laodyc. 47, 48; Kart. 45, 48, 72, 110; Baz. W. 1, 91.

Dodaj komentarz