Kanon 47

 
 

Biskup lub prezbiter, jeśli ochrzci ochrzczonego chrztem prawym, lub jeśli skalanemu chrztem niewiernych chrztu odmówi, niech będzie pozbawiony godności, jako naśmiewający się z krzyża i śmierci Pana, a nie odróżniający kapłanów od pseudokapłanów.

Zob.: Ap. 46, 49, 50; I. 8, 19; II. 7; Trul. 84, 95; Laodyc. 32; Kart. 48, 72; Baz. W. 1, 47, 91.

Dodaj komentarz