Kanon 14

 
 

Ponieważ w niektórych prowincjach pozwala się lektorom i kantorom zawierać związki małżeńskie, Święty Sobór postanowił, że żadnemu z nich nie godzi się brać żony innowierczej. Ci zaś którzy zrodzili już w takim związku potomstwo i jeśli już ochrzcili swoje dzieci u heretyków, wypada, aby oddali je wspólnocie Kościoła Kafolicznego; nieochrzczone natomiast dotąd nie mogą otrzymać chrztu z rąk heretyków, ani też łączyć się węzłem małżeńskim z heretykiem, Żydem lub poganinem, chyba, że osoba z prawosławnie wierzącym obowiązuje się przyjąć wiarę prawosławną. Jeśliby zaś ktoś odważył się przekroczyć mniejsze postanowienie, ściągnie na siebie karę kanoniczną.

Zob.: Ap. 26, 45, 65; Trul. 6. 72; Laodyc. 10, 31-34, 37, 39; Kart. 21.

Dodaj komentarz