Kanon 13

 
 

 

Co do znajdujących się w obliczu śmierci, niech będzie nadal przestrzegane stare zwyczajowe prawo i kanon Kościoła, tak iż ten, co jest bliski śmierci, nie ma być pozbawiony koniecznej i ostatniej Komunii. Jeśli jednak ten, który będąc w życiu wzgardzony i, wskutek bliskiego końca żywota, uczyniony godnym Komunii, pozostał dalej przy życiu, niech będzie dopuszczony jedynie do uczestnictwa w modlitwie. W ogóle, każdemu umierającemu, kto by on nie był, a pragnącemu przyjąć Eucharystię, biskup, po zbadaniu sprawy, ma jej udzielić według swego uznania.

Zob.: Ap. 52; I. 11, 12; Ancyr. 6, 22; Neocez. 2; Kart 7; Baz. W. 73; Grzeg. Nys. 2, 5.

Dodaj komentarz